Tenis

Tenis

Članom ŠD Policist je preko leta omogočeno igranje tenisa na teniških igriščih Teniškega kluba Komenda na Podborštu. Preko cele sezone je organiziranih več turnirjev, vsaj 4-5. Prav tako je prostor na Podborštu prerasel v redno zbirališče članov ŠD Policist. Po koncu sezone 2008 sta TK Komenda in ŠD Policist poskrbela za adaptacijo oz. zaprtje terase, in tako, nam ta prostor služi sedaj tudi pozimi za razna srečanja. S pomočjo raznih sponzorjev in lastnim delom smo prišli do lepo urejenega prostora, ki sprejme 20-30 ljudi.

V sodelovanju z generalnim sponzorjem Branetom Hafnerjem, TK Komenda in pedagoškimi delavci ŠD Policist, vsako leto organiziramo za otroke od 1-5 razreda OŠ teniški tečaj z raznimi ostalimi družabnimi igrami.

ŠD Policist v sodelovanju s TK Komenda nastopa v teniški ligi Pod Kamniškimi Alpami, kjer dosega dobre rezultate. Vsako leto poteka tudi interna teniška liga posameznikov obeh klubov oz. društev v kateri nastopa cca. 25 igralcev, ob koncu sezone pa je odigran »masters« najboljših.

Stran je še v izdelavi in se bomo potrudili, da Vam čim preje na strani ponudimo tudi rezultate dosedanjih turnirjev, slike, … Hvala.

Primož Podbelšek